Over –

a matching solution

Wie een belangrijk doel voor ogen heeft, zet er een cirkel omheen en zoekt de beste wegen om dat doel te bereiken. Dit idee, een middelpunt voor creatief en effectief werken te zijn, ligt ten grondslag aan het visuele concept van het "METZPOINT" kantoorgebouw in Eindhoven. De naam METZPOINT is zorgvuldig gekozen: een ideaal 'punt' van ontmoeting.